دانشگاه صنعتی اميرکبير
(پلی تکنيک تهران)  
فرم ارائه درخواست و پیشنهاد به ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   

 

ارسال ایمیل جهت يادآوری کلمه عبور


لطفا ایميل خود را وارد نمایید:

* 


 
 


 

ايران ، تهران ، خيابان حافظ ، 424، دانشگاه صنعتی اميرکبير مرکز انفورماتيک و ارتباطات
حق مالکيت معنوی محفوظ می باشد.